Förebygga hot och våld på arbetsplatser

​Inom de flesta branscher och på väldigt många arbetsplatser finns det idag ett stort problem när det kommer till hot och våld, detta är något som man arbetar aktivt med för att minimera och är idag ett av de största och mest allvarliga problemen som finns inom arbetsmiljö. Och en stor del av ansvaret när det kommer till just hotbilder och våld på en arbetsplats ligger på arbetsgivaren, därför är det otroligt viktigt att just som arbetsgivare veta hur man ska arbeta förebyggande och hur man ska kunna hantera situationer som uppstår. Därför är en utbildning hot och våld en ovärderlig investering för dig som arbetsgivare eller ansvarig på en arbetsplats där det kan förekomma mycket våld och hot mot personal eller de som vistas i era lokaler eller den arbetsplats som ni styr över. 

Cardio Säkerhet är ett utbildningsföretag som erbju​​​​der alla som önskar möjlighet att delta i deras utbildning som handlar om att hantera hot och våld på olika slags arbetsplatser, de har mångårig erfarenhet inom området, kunskap gällande våra rättsvårdande myndigheter och dess kunskaper och de kan även skräddarsy utbildningen så att den passar just er utifrån er arbetssituation och de behov av kunskap som ni har inom företaget.

Hantering av hotbilder

Har man inte varit i kontakt med hot och våld på en arbetsplats tidigare kan det kännas mycket jobbigt och skrämmande, därför är det väldigt viktigt att man går en utbildning inom hot och våld även om man tidigare inte har råkat ut för det så att man inte står handfallen utan vet exakt hur man ska agera vid tillfälle och hur man kan arbeta förebyggande. 

Och självklart är denna utbildning även viktig om det ofta förekommer hotbilder och våld mot anställda t.ex. och då är Cardio Säkerhet absolut ett tryggt och smart val om man vill ha en komplett utbildning ledd av erfarna och professionella lärare.